Maatregelen corona

Vanaf 11 mei 2020 ga ik weer open. Ik maak alleen afspraken met mensen waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn en niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Voorafgaande aan de afspraak bel ik je met de vraag of je gezond bent. Op basis van je antwoordt geef ik aan of de afspraak door kan gaan.

Mocht je na de gemaakte afspraak toch (lichte) klachten krijgen dan verzoek ik je de afspraak te annuleren.

Daarnaast heb ik in de praktijk aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne.

Maken van een afspraak

Ik ontraad je vooralsnog een afspraak te maken als je behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.
Mensen van 70 jaar en ouder.
Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen:

 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
 • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
 • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties. 
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie. 
 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. 
 • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4  getal onder <200/mm2. 
 • Mensen met ernstige leverziekte. 
 • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

Je hebt een grotere kans om ernstig ziek te worden als je besmet wordt met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Je kunt geen afspraak maken als je één van onderstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) hebt: 

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)

Je kunt ook geen afspraak maken indien je een huisgenoot hebt met één van bovenstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) met ook koorts en/of benauwdheid.

Als je 24 uur lang geen klachten hebt, kunt je weer een afspraak maken. 

Aanvullende maatregelen in de praktijk

Wat vragen we van je?

 • Voorafgaande aan de afspraak bel ik je met de vraag of je gezond bent.
 • Algemeen geldt: geen handen schudden, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Neem zelf een handdoek mee.
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd binnen.
 • Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houd ik graag beperkt.
 • Bij binnenkomst in de behandelruimte maak je op de daarvoor aangewezen plaats de handen schoon.
 • Houd 1.5 meter afstand van een andere cliënt indien deze in de wachtkamer zit.
 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met je handen.
 • Houd er rekening mee dat de toilet tijdelijk gesloten is. Hierdoor vervallen de zwangerschapsmassage tijdelijk. Ook de avondopenstelling op woensdagavond komt tijdelijk te vervallen.
 • Twijfel je over je gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met mij op om te overleggen of je afspraak kan doorgaan.
 • Betaling contant of per factuur (die ik je later via email toestuur).
 • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zal ik uiteraard niet in rekening brengen.
 • Volg de instructies van mij (masseur) altijd op.
 • Ik hoop op je begrip dat als gevolg van deze situatie je afspraak wellicht later plaatsvindt dan je had gehoopt.
 • Mocht je je niet prettig voelen om je gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan heb ik daar uiteraard alle begrip voor.

De voorzorg maatregelen:

 • De masseur (ik) heeft geen ziekteverschijnselen.
 • Ik geef geen hand bij binnenkomst.
 • Na iedere cliënt reinig en/of desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar je bent geweest.
 • Ik ventileer en/of lucht de behandelkamer.
 • Ik plan meer tijd voor de afspraken om alle voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.

De Vossenpelssestraat waaraan Massagepraktijk Lent gelegen is, is gereed (dus eindelijk geen verkeershinder meer). Er kan weer op de oprit worden geparkeerd worden! Mocht de parkeerplaats toch bezet zijn, graag bij Brasserie Stroom of ergens anders in de daarvoor geschikte parkeerplaatsen in de wijk parkeren.

Ik kijk er naar uit om je weer van dienst te zijn zoals je dat van mij gewend bent.

Blijf gezond!